ZALETY CHŁODNI DROB-BOGS

 • chłodnia składowa o dużej powierzchni,
 • duże dobowe możliwości przeładunkowe mroźni,
 • dwa tunele mrożenia szokowego o pojemności 20 ton każdy i temperaturze zamrażania -38°C,
 • elektroniczny pomiar i rejestracja temperatur w tunelach co 30 min,
 • bardzo dogodna lokalizacja mroźni składowej, w centrum Polski na skrzyżowaniu głównych dróg krajowych i międzynarodowych,
 • działanie chłodni składowej w ścisłej zgodzie z zasadami: Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP ), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP),
 • nowoczesne kurtyny powietrzne zabezpieczające przed oblodzeniem składowanych produktów (wymagania przepisów HACCP) oraz utrzymujące temperaturę na stałym poziomie przy jednocześnie otwartych drzwiach,
 • natychmiastowy dostęp do towaru dzięki nowoczesnym, przesuwnym regałom wysokiego składowania – zobacz spacer wirtualny,
 • szybka identyfikacja miejsca paletowego dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania magazynem,
 • rozładunek/załadunek przy jednym doku w ciągu 3 godzin od awizacji,
 • dostęp do składowanego towaru 5 dni w tygodniu, od godz. 7.00 do 18.00, z możliwością uzgodnienia indywidualnych godzin dostępu,
 • całodobowo chroniony i monitorowany budynek chłodni składowej wraz z przyległym terenem przez uprawnioną firmę zewnętrzną,
 • strzeżony parking z przyłączem do energii elektrycznej,
 • usługi chłodnicze na najwyższym europejskim poziomie
 • indywidualne stawki opłat za składowanie i zamrażanie w zależności od potrzeb Klienta, rodzaju towaru oraz ilości.